Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2017 18:14 Komnunikat o szczepieniu lisów
09.11.2017 18:00 Zawiadomienie o ograniczeniach dla drogi powiatowej.
30.10.2017 22:59 Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.
24.10.2017 16:47 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Miejskim w Pruchniku
12.10.2017 11:37 Tablica informacyjna "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku"
04.10.2017 14:30 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i remontów
02.10.2017 15:27 Doposażenie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku
29.09.2017 19:03 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
28.09.2017 14:50 Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego o wydaniu postanowienia w dniu 26.09.2017 r. znak AB.6740.1.3.2017 o uzupełnieniu i sprostowaniu z urzędu rozstrzygnięcia treści decyzji z dnia 15.09.2017 r. Nr 3/2017 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. gr. 613 618/2 w m. Jodłówka klasy D km od 0+014,00 - 2+468,00"
20.09.2017 10:39 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i remontów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna