Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 22:04 IZ 271/ICT/2018 Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie dostawy wyposażenia w nowoczesny sprzęt ICT
05.10.2017 16:31 IZ 271/3.2/B/2017 Notatka służbowa z rozeznania rynku na wykonanie Badań termomodernizacyjnych ex-post
27.09.2017 11:45 IZ 271/3.2/B/2017 Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie badań termomodernizacyjnych ex-post
21.07.2017 13:20 IZ 271/PZRD/1/2017 Notatka służbowa z rozeznania rynku Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim
20.07.2017 14:11 IZ 271/PZRD/1/2017 Zapytanie i odpowiedź Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim
17.07.2017 14:31 IZ 271/PZRD/1/2017 Wykonanie placu zabaw obok Zespołu Szkół w Rozborzu Długim
09.05.2017 12:51 IZ 271/RCz/1/2017 Notatka służbowa z rozeznania rynku "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
28.04.2017 17:26 IZ 271/RCz/1/2017 Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
28.04.2017 12:04 IZ 271/4.3/P/2017 Notatka służbowa z rozeznania rynku „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”- promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic
27.04.2017 16:43 IZ 271/3.2/P/2017 Notatka służbowa z rozeznania rynku na „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic

1 2 3 4 następna