Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2018 15:06 IZ 271/9/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
08.06.2018 09:08 IZ 271/8/2018 Zapytania i odpowiedzi Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
25.05.2018 18:39 IZ 271/8/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
11.05.2018 15:13 OSP3/1/2018 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach - dostawa i montaż wyposażenia
10.05.2018 18:19 IZ 271/7/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
12.04.2018 12:28 IZ 271/6/2018 Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja- Park” (dz. nr 865) wraz z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156
08.02.2018 19:11 IZ 271/3/2018 Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – dostawa i montaż wyposażenia
07.02.2018 14:15 IZ 271/4/2018 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku
29.01.2018 14:09 IZ 271/2/2018 Zapytania i odpowiedzi Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce
16.01.2018 13:06 IZ 271/2/2018 Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce

1 2 następna