GK    3410/ 16/2008                                                               Pruchnik 2008-08-12

Ogłoszenie   o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Sprzątanie pomieszczeń  w budynku Gimnazjum Publicznym  w Pruchniku

o powierzchni 1825,58 m2

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FHU  BIS

Bożena Kużma

37-560 Pruchnik, ul Bieszczadzka 3

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna

 punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

5

FHU  BIS

Bożena Kużma

37-560 Pruchnik, ul Bieszczadzka 3

120414,00

brutto

120414,00

------------ *100= 100

120414,00

100

  -

  -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  120414,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                   

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

PPUH  Specjał  Spółka zoo

35-322 Rzeszów ul Ciepłownicza 8

181 902,00

120414,00

------------ *100= 66,1972

181 902,00

66,1972

  -

  -

2

Usługi-Sprzątająco-Handlowe

Ewa  Piotrowska

36-207  Grabownica Starzeńska  639

144 570,00

120414,00

------------ *100= 83,2911

144 570,00

83,2911

  -

 -

3

SKAREM Sp zoo

37-450 Stalowa Wola

ul 1-go Sierpnia

120 974,71

120414,00

------------ *100= 99,5365

120 974,71

99,5365

  -

 -

4

Między Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

 35-959 Rzeszów

 ul Rejtana  8

171763,80

120414,00

------------ *100= 70,1044

171763,80

70,1044

  -

 -

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

                                                                       Wójt Gminy Pruchnik

                                                                           Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzątanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:12.08.2008 11:44
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:12.08.2008 11:44