Pruchnik  . 2008-08-19

Nr  3410/17/2008

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1

                         informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: „ na dostawę energii elektrycznej dla  Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

1.     Część I zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla  Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do   Studni (ujecie wody) w Hawłowicach obiektu  Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik ul Rynek 1 

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

2.     Część II zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla  Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do   SUW przy pompowni wody w Hawłowicach obiektu Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1

 zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

                                                            Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostawa energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:19.08.2008 10:51
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:19.08.2008 10:51