Nr    3410/ 19/2008                                                               Pruchnik 2008-08-22

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe na

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych   posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów  (objętych pomocą GOPS)dla następujących szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Hołowaty Hubert

OTYLIA  Wierzbna 1 37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  151471,59 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Hołowaty Hubert

OTYLIA  Wierzbna 1 37-500 Jarosław

151471,59

151471,59

-------------- *100=  100

151471,59

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Catermed Sp zoo

30-053 Kraków

Ul K.Galla 25

156117,96

151471,59

-------------- *100=  97,02

156117,96

97,02

       -

3

PPHU Gemar Geraszek Maria

37-200 Przeworsk

Ul Głeboka 28

165879,68

Tak

4

Usługi Gastronomiczne

Barbara Zarzyczny

37-560 Pruchnik

ul Kańczudzka 27

151549,76

Tak

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

                                                                        

                                                                                              Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla młodziezy szkolnej ( objetych opieką GOPS)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:22.08.2008 14:00
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:22.08.2008 14:00