WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PRUCHNIK
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

     Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z póz. zmianami/ Wójt Gminy Pruchnik podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 został wywieszony w dniach od 01.09.2008 roku do dnia 23.09.2008 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości;

JODŁÓWKA

 1. Działki Nr 2013/4 i 2015/5 o łącznej powierzchni 0,0223 ha objęte Księgą Wieczystą 22 587 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu zabudowane budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość położona w centrum wsi Jodłówka, wyposażona w media takie jak: eNN, gaz, kanalizacja, telefon i woda. Budynek mieszkalny, parterowy murowany, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 60 - tych ubiegłego wieku z pustaków cementowo - żwirowych, na fundamentach z betonu lanego. Zewnątrz i wewnątrz otynkowany, wyposażony w media w sposób pełny. Konstrukcja dachu to stropodach żelbetowy zaizolowany papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa. W pomieszczeniach w zależności od funkcji podłoga drewniana, posadzki betonowe, płytki PCV. Stan techniczny budynku zły, zużycie funkcjonalne duże, wymaga gruntownych remontów. Pomieszczenia użytkowe to : pokój 13,14 m2, pokój 12,69 m2, pokój 6,21 m2, przedpokój 6,24 m2, kuchnia 6,16 m2, spiżarka 6,16 m2, wiatrołap 3,27 m2, wc z łazienką 3,80 m2 - razem 50,77 m2. W chwili obecnej brak jest ważnych miejscowych planów szczegółowych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka ta jest przeznaczona w całości po budownictwo.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 12 500,00 złotych .
 2. Działka numer 1534 o powierzchni 0,3224 ha w Jodłówce objęta KW 57 487. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka położona jest w strefie osadniczej i produkcji rolnej wsi Jodłówka przy drodze gminnej urządzonej. Działka niezabudowana porośnięta starymi drzewami owocowymi. Grunt na użytku bonitacyjnym Rola Iva 0,2182 ha położony w strefie rolniczej, pozostały o po wierzchni 0,1042 ha w strefie osadniczej.
  Cena wywoławcza nieruchomości - 4 200,00 złotych.
  Do ceny nieruchomości w strefie osadniczej zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.
  .
  KRAMARZÓWKA
  .
 3. Działka Nr 1821 o powierzchni 0,58 ha objęta Księgą Wieczystą 75 202 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. W chwili obecnej brak jest ważnych miejscowych planów szczegółowych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka ta przeznaczona jest pod uprawy rolne. Grunt średniej klasy bonitacyjnej ,działka o kształtach foremnych posiada dostęp do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 2 780,00- złotych
 4. Działka Nr 1829 o powierzchni 0,28 ha objęta KW 24 918 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Działka położona w strefie produkcji rolnej w części pośredniej wsi Kramarzówka . Działka o kształcie foremnym , granicach widocznych , nieużytkowana, średniej klasy bonitacyjnej, posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1 220,00 złotych
  .
  PRUCHNIK
  .
 5. Działka numer 1462/1 o powierzchni 0,42 ha objęta KW 51 503. Położona w strefie produkcji rolnej wsi Pruchnik. Działka nieużytkowana i granicach częściowo zatartych. Porośnięta drzewami osiki, olszy i wierzby nadającymi się na opał.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 2 400,00 złotych.
 6. Działka numer 272/13 o powierzchni 0,2000 ha -objęta KW 51 503 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w strefie osadniczej przy drodze gruntowej, niezabudowana. W pobliżu media eNN, gaz, wodociąg i kanalizacja. Możliwość realizacji inwestycji określa art. 61 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu przestrzennym.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 12 750,00 złotych.
  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.
  .
  RZEPLIN
  .
 7. Działka numer 185/1 o powierzchni 0,19 ha - położona w strefie osadniczej w części pośredniej wsi i pośredniej gminy, o kształcie foremnym granicach widocznych, lekko pochylona w kierunku południowo - wschodnim. W chwili obecnej użytkowana jako grunt orny z możliwością zabudowy mieszkalnej. Położona przy drodze gminnej utwardzonej , wyposażona w media : eNN, wodę i gaz.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8 720,00 złotych.
  Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć pisemne wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących tych nieruchomości udziela Urząd Gminy Pruchnik pokój Nr 10, tel./16/6288024 wew.24 w godzinach pracy urzędu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości Gminy Pruchnik przeznaczonych do sprzedazy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:01.09.2008 15:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.09.2008 10:14