WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PRUCHNIK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

   Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z 2004 roku     z póz. zmianami/ Wójt Gminy Pruchnik podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Pruchnik ul. Rynek l został wywieszony w dniach od 01.09.2008 roku do dnia 23.09.2008 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości;

 

PRUCHNIK

 1. Działki Nr. 2070/2 o   powierzchni 0,07 ha objętA Księgą Wieczystą 70 973prowadzoną przez   Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona przy drodze gminnej urządzonej ulica Długa 15 - zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z wyodrębnionymi w nim 4 lokalami. Położenie budynku na działce w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Budynek mieszkalny zbudowany w latach międzywojennych ubiegłego wieku w technologi tradycyjnej mieszanej, fundamenty i ściany sutereny z cegły, ściany parteru drewniane. Dach dwuspadowy drewniany pokryty eternitem. W budynku wyodrębniono 4 lokale mieszkalne. Lokale numer 3 i 4 na parterze budynku wraz z udziałem w działce stanowią własność prywatną. Lokale numer 1 i 2 będące przedmiotem sprzedaży stanowią podwyższoną piwnicę / suterena/.
  1. Lokal mieszkalny numer 1.
   powierzchnia użytkowa lokalu 14,49 m2 wraz z udziałem 1047/10000 w działce numer 2070/2 o powierzchni 0,07 ha.
   Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 1 500,00 złotych.
  2. Lokal mieszkalny numer 2.
   powierzchnia użytkowa lokalu 40,71 m2 wraz z udziałem 2940/10000 w działce numer 2070/2 o powierzchni 0,07 ha.
   Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 3 500,00 złotych.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć pisemne wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących tych nieruchomości udziela Urząd Gminy

Pruchnik pokój Nr. 10, tel./16/6288024 wew.24 w godzinach pracy urzędu.

 

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK

Stanisław Górski     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości Gminy Pruchnik przeznaczonych na sprzedaż
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.09.2008 13:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak