Nr    3410/ 20 /2008                                                               Pruchnik 2008-09-08

Informacja   o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi transportu rolnego w Jodłówce

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Roboty Ogólno-Budowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś 37-565 Roźwienica 174

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   65350,52 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Roboty Ogólno-Budowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

65350,52

brutto

65350,52

-------------- *100=  100

65350,52

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

ZAKŁAD USŁUGOWY

TRANS-KOP

Waldemar Kuźniar

Zadąbrowie 43a

37-716 Orły

73531,84

brutto

65350,52

-------------- *100=  88,87377

73531,84

88,87377

  -

  -

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 


                                                            Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.09.2008 10:26
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.09.2008 10:26