Nr    3410/ 22 /2008                                                               Pruchnik 2008-09-11

Informacja   o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Świebodna

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE  Bartłomiej Kubas  37-560 Pruchnik Ul. Markiewicza 46

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   27235,59 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Bartłomiej Kubas

37-560 Pruchnik

Ul. Markiewicza 46

27235,59

brutto

27235,59

-------------- *100=  100

27235,59

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2.

FIRMA WILOBRANŻOWA „ELEKTROMONTAŻ”

Stanisław Stadnicki

23-400 Biłgoraj

ul. Modrzewiowa 14

35229,93

brutto

27235,59

-------------- *100=  77,3100

35229,93

77,3100

  -

  -

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

 Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:11.09.2008 14:09
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:11.09.2008 14:09