Nr    3410/ 24/2008                                                     Pruchnik 2008-09-12

informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe na:

Dostawa sukcesywna kruszyw budowlanych i drogowych dla gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Usługi Transportowe i Handlowe

Marek Drapała

37-560 Pruchnik

ul Jarosławska  30

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  88 248,70,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Usługi Transportowe i Handlowe

 Marek Drapała

37-560 Pruchnik

ul Jarosławska  30

88 248,70

brutto

88248,70

-------------- *100=

88248,70

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

-

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                                                                                       Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa kruszyw budowlanych i drogowych dla Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:12.09.2008 11:48
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:12.09.2008 13:20