Nr  3410/25/2008                                                       Pruchnik, 2008-09-16

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1   informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne:

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest II przetarg nieograniczony na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu. Dostawa paliw gazowych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Charakterystyka energetyczna obiektu: Gaz jest zużywany do: podgrzewania ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania. Moc zamówiona (umowna) wynosi 25 m³/h. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu wynosi 84 000 m³/rok. Rozliczenie na podstawie Rejestratora szczytów godzinowych Mac R oraz odczytu gazomierza . Miejscem dostarczania gazu jest gazomierz miechowy. a) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01-10-2008 r. na czas nieokreślony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

zostało unieważnione na podstawie: art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

   Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu



Wójt Gminy Pruchnik    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg nieograniczony na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku .
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.09.2008 10:18
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.09.2008 14:29