Pruchnik 2008-09-30

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst ustawy z 2004 roku Dz.U.Nr.261 póz 2603 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Pruchnik podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

PRUCHNIK

  1. Działka Nr 159/5 o powierzchni 0,37 ha w tym B/Ps III - 0,26 ha i Ps III - 0,11 ha położona przy drodze powiatowej urządzonej ulica Grunwaldzka - zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczym. W budynku mieszkalnym wyodrębniono 9 lokali mieszkalnych stanowiących obecnie własność prywatną. W budynku gospodarczym wyodrębniono 3 lokale użytkowe z których jeden został zbyty najemcy, pozostałe dwa lokale wraz z udziałem w gruncie są przedmiotem sprzedaży. Nieruchomość wyposażona w media w sposób pełny. Budynek gospodarczy zbudowany w latach 1985 w technologi tradycyjnej, parterowy niepodpiwniczony o ścianach murowanych z cegły palonej, zewnątrz i wewnątrz otynkowany, stropodach jednospadowy z płyt żelbetowych pokryty papą na lepiku wsparty na ścianach. W budynku posadzki betonowe wylewane, okna i drzwi drewniane. Zużycie techniczne budynku 70%. Nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych i prawnych uwidoczniona w KW 28310 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.
  2. Lokal użytkowy Nr 2 - powierzchnia użytkowa lokalu / garaż/ 27,88 m2   wraz z udziałem 48/1000 w działce Nr 159/5 o powierzchni 0,37 ha - cena lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi - 4 720 złotych
  3. Lokal użytkowy Nr 3 - powierzchnia lokalu /pomieszczenia gospodarcze/ 29,56 m2 wraz z udziałem 51/1000 części w działce Nr 159/5 o powierzchni 0,37 ha - cena lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi - 4 980 złotych.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22%.

 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w nabyciu wyszczególnionych nieruchomości jeżeli: byli poprzednimi właścicielami nieruchomości lub są ich spadkobiercami a prawa własności zostali pozbawieni przed dniem 5.12.1990 roku / art 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy/. Po upływie w/w terminu zostanie zamieszczone ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

Wójt Gminy Pruchnik 

Stanisław Górski   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.09.2008 15:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak