Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Rozbórz Okrągły – Zadumie” oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2...

UCHWAŁA Nr 117/XIX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Rozbórz Okrągły – Zagumie” oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej”, objętego „Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich”.

            Na podstawie art. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

  1. Przystąpić do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Rozbórz Okrągły – Zagumie”.
  2. Zgłosić projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1, do dofinansowania ze środków  Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej”, objętego „Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Rozbórz Okrągły – Zadumie” oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2008 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż