Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 118/XIX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, póz. 271 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Pruchnik w wysokości:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze: 4.500,00 zł.
  2. Dodatek funkcyjny: 1.500,00 zł
  3. Dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
  4. Dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Ustala się limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Wójta Gminy Pruchnik w wysokości 300 km na terenie Gminy miesięcznie.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy Pruchnik z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2008 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.