Przejęcie w zarządzanie Cmentarza Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Świętego Klemensa w Kramarzówce oraz nadania mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą „Cmentarz Komunalny Kramarzówka”.

UCHWAŁA Nr 119/XIX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:
przejęcia w zarządzanie Cmentarza Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Świętego Klemensa w Kramarzówce oraz nadania mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą „Cmentarz Komunalny Kramarzówka”

            Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 13, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1, art.4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie od Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Świętego Klemensa w Kramarzówce darowizny obejmującej prawo własności działki 2031 o pow. 0,71 ha., obręb Kramarzówka, KW 52691 położonej w Kramarzówce na której znajduje się cmentarz rzymsko - katolicki.

§ 2.

Przyjęty w darowiźnie cmentarz otrzymuje status Cmentarza Komunalnego Gminy Pruchnik oraz będzie nosić nazwę „Cmentarz Komunalny Kramarzówka”.

§ 3.

Wójt Gminy Pruchnik dokona w poczytnym dzienniku lokalnym zawiadomienia o sposobie i terminie zgłaszania roszczeń i zarzutów dotyczących prawa do miejsc pochówku, stanu nagrobków itp.

§ 4.

Przejęcia Cmentarza w zarządzanie dokona Wójt Gminy Pruchnik na podstawie inwentaryzacji składników cmentarnych i dokumentacji parafialnej po upływie terminu, o którym mowa w § 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przejęcie w zarządzanie Cmentarza Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Świętego Klemensa w Kramarzówce oraz nadania mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą „Cmentarz Komunalny Kramarzówka”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2008 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż