Zmiana uchwały w sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce.

UCHWAŁA Nr 124/XX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r.:
zmieniająca uchwałe w sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce.

            Na podstawie art. 6 ust. 2 , art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W uchwale Nr 40/VI/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z Sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłaty za wynajęcie Sali wynoszą:

  1. za organizację wesel - 400,00 zł.
  2. za organizację innych niż wesela imprez rodzinnych - 100,00 zł.
  3. za organizację zabaw tanecznych - 100,00 zł.
  4. za organizację dyskotek - 50,00 zł.
  5. za organizację narad, konferencji, zebrań itp. - 50,00 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały w sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2008 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż