Nabycie nieruchomości położonej w Pruchniku stanowiącej własność osób fizycznych na rzecz Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 127/XX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie:
nabycia nieruchomości położonej w Pruchniku stanowiącej własność osób fizycznych na rzecz Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Nabyć na rzecz Gminy Pruchnik działkę nr 1489/1 o pow. 0,21 ha położoną w Pruchniku, stanowiącą własność Panów Tadeusza i Andrzeja Winiarz za cenę ustaloną w negocjacjach z przeznaczeniem na budowę przepompowni ścieków.

§ 2.

Nabycia dokonać w formie prawem przewidzianej.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabycie nieruchomości położonej w Pruchniku stanowiącej własność osób fizycznych na rzecz Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.