Zmiana uchwały własnej

UCHWAŁA Nr 133/XXI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie:
zmiany uchwały własnej.

           Działając na podst. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z póz. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy Nr 130/XX/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie : zmian do uchwały budżetowej na 2008 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.