Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.

UCHWAŁA Nr 135/XXI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uznaje się za niezasadną skargę Pani Stanisławy Rak z dnia 7 lipca 2008 r. na działalność Wójta Gminy Pruchnik dotyczącą nie wywiązywania się Urzędu Gminy z zadań w zakresie remontu drogi gminnej w Pruchniku, którą skarżąca dojeżdża do swojej posesji.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 

UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Pruchnik, wpłynęła skarga Pani Stanisławy Rak na działalność Wójta Gminy Pruchnik dotyczącą nie wywiązywania się Urzędu Gminy z zadań w zakresie remontu drogi gminnej w Pruchniku, którą skarżąca dojeżdża do swojej posesji.

       Pani Stanisława Rak w chwili obecnej dojeżdża do swojej posesji drogą gminną oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1890/3. Jest to droga, z której nie ma bezpośredniego wjazdu na posesję Pani Rak. Aby się do niej dostać musi przejeżdżać przez działkę nr 1586/16, która jest jedynie jej współwłasnością w części ułamkowej i z którego to przejazdu korzysta tylko dzięki dobrej woli pozostałych współwłaścicieli. Istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu na posesję z innej drogi gminnej (nr 1574/8) jednakże Pani Rak nigdy nie chciała skorzystać z tej możliwości.

       Stan spornej drogi rzeczywiście chwili obecnej nie jest najlepszy ale nieprawdą jest, że jest to skutek zaniedbań ze strony Urzędu Gminy Pruchnik lub jego pracowników. Dróg o podobnym stanie technicznym, na terenie Gminy Pruchnik jest kilkadziesiąt. Gmina przy swoim skromnym budżecie nie jest w stanie wyremontować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym wszystkich dróg. Ukształtowanie terenu w naszej Gminie powoduje, że obfite opady deszczu (tzw. powodzie stokowe) co roku niszczą kilka dróg. Na bieżąco czynimy starania aby pozyskiwać m.in. z MSWiA środki finansowe na remonty dróg zniszczonych przez powodzie stokowe.

       Zarzuty Pani Rak są wyolbrzymione jeżeli nie powiedzieć bezpodstawne. Tylko w bieżącym roku co najmniej czterokrotnie pracownicy Urzędu Gminy próbowali rozwiązać problem remontu przedmiotowej drogi, jednakże za każdym razem Pani Rak stwarzała w tym zakresie problemy. Raz chce aby drogę wybetonować, innym razem aby położyć masę bitumiczną a jeszcze innym razem nie zgadza się na nic. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wg rozeznania Urzędu Gminy stosunki sąsiedzkie pomiędzy Panią Rak a jej najbliższymi sąsiadami nie układają się sielankowo.

       Radni Komisji Budżetowe - Gospodarczej Rady Gminy Pruchnik zostali zapoznani z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie i uznali zarzuty skarżącej za bezpodstawne.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2008 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.