Wyrażenie opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

UCHWAŁA Nr 136/XXI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie:
wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2008 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż