Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.

UCHWAŁA Nr 140/XXII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.

          Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz art. 61 i 62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.UrzUEL.2005.277.1), a także art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt. 3 w związku z § 12 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zatwierdza się składkę członkowską na działalność statutową Stowarzyszenia określoną w Uchwale Nr III/9/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w następującej wysokości: 1,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca za 2008 rok - 1,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca za 2009 rok obliczonej na podstawie liczby ludności wg danych GUS z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok płacenia składki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.