Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 143/XXII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2008 r. w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

          Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 podpunkt a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 5 lat niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego Gminy Pruchnik:

 1. w miejscowości Hawłowice:
  • działka nr 334/4 o pow. 0,4845 ha,
  • działka nr 356 o pow. 0,2920 ha,
  • działka nr 579 o pow. 0,2580 ha /część działki/,
  • działka nr 485 o pow. 0,4000 ha /część działki/,
  • działka nr 683 o pow. 0,4300 ha,
  • działka nr 791/1 o pow. 0,5000 ha /część działki/,
  • działka nr 791/2 o pow. 0,3000 ha /część działki/,
  • działka nr 34 o pow. 0,4920 ha,
  • działka nr 379 o pow. 0,3619 ha,
  • działka nr 877/1 o pow. 0,2033 ha,
  • działka nr 877/2 o pow. 0,0733 ha
 2. w miejscowości Pruchnik:
  • działka nr 1397 o pow. 0,09 ha /część działki/,
  • działka nr 860/74 o pow. 0,11 ha,
  • działka nr 889/10 o pow. 0,40 ha,
  • działka nr 889/15 o pow. 0,17 ha,
  • działka nr 864/30 o pow. 0,11 ha,
  • działka nr 889/13 o pow. 0,27 ha,
  • działka nr 891/1 o pow. 0,20 ha,
 3. w miejscowości Jodłówka:
  • działka nr 1464/1 o pow. 0.0617 ha,
  • działka nr 631/2 o pow. 0,2299 ha,
  • działka nr 1868 o pow. 0,0832 ha,
  • działka nr 1871 o pow. 0,1332 ha,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik .

§ 3.

Nadzór nad realizacja uchwały powierz się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.