Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Publicznemu w Pruchniku do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Działania nr 9.1. Poddziałania 0.1.2 Priorytetu nr IX POKL ...

UCHWAŁA Nr 144/XXII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 wrzesnia 2008 r. w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Publicznemu w Pruchniku do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Działania nr 9.1. Poddziałania 0.1.2 Priorytetu nr IX POKL pt. „Twoja wiedza- Twoje okno na świat”.

          Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Udzieli pełnego pełnomocnictwa Panu Olejarz Adam - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Pruchniku do podpisania umowy ramowej z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz do realizacji i rozliczenia projektu dofinansowania projektu dofinansowanego w ramach Działania nr 9.1. Poddziałania 9.1.2 Priorytetu nr IX POKL pt. „ Twoja wiedza - Twoje okno na świat”, nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL. 09.01.02-18-422/08.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Publicznemu w Pruchniku do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Działania nr 9.1. Poddziałania 0.1.2 Priorytetu nr IX POKL ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.