Nr    3410/ 28 /2008                                                                                      Pruchnik 2008-10-17

                                                      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz

 balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku

 Część I -  Dostawa i montaż okien i parapetów z PCV

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FHU „Jares”  Ul. Spółdzielcza 6  37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   28645,60 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

FHU „Jares”

Ul. Spółdzielcza 6

37-500 Jarosław

28645,60

brutto

28645,60

-------------- *100=  100

28645,60

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

PAMO- PLAST

Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 6

38-700 Ustrzyki Dolne

31847,73

brutto

28645,60

-------------- *100=  89,9455

31847,73

89,9455

4

Firma Handlowa

„ADAM-2” S.C.

Adam Szałaj

Ul. Jana Pawła II 9

37-560 Pruchnik

33512,18

brutto

28645,60

-------------- *100=  85,4781

33512,18

85,4781

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – produkcyjne

BUDPOL Spółka Akcyjna

SALON SPRZEDAŻY

Ul. Siemińskiego 14

35-203 Rzeszów

353433,67

brutto

28645,60

-------------- *100=  8,1049

353433,67

8,1049

Część II-  Dostawa i montaż drzwi  z PCV

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo – produkcyjne  BUDPOL Spółka Akcyjna  SALON SPRZEDAŻY

Ul. Siemińskiego 14  35-203 Rzeszów

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   24144,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – produkcyjne

BUDPOL Spółka Akcyjna

SALON SPRZEDAŻY

Ul. Siemińskiego 14

35-203 Rzeszów

24144,00

brutto

24144,00

-------------- *100=  100

24144,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Firma Handlowa

„ADAM-2” S.C.

Adam Szałaj

Ul. Jana Pawła II 9

37-560 Pruchnik

24474,42

brutto

24144,00

-------------- *100=  98,6499

24474,42

98,6499

Część III   Dostawa i montaż okien i drzwi  aluminiowych

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Firma Handlowa   „ADAM-2” S.C.  Adam Szałaj  Ul. Jana Pawła II 9  37-560 Pruchnik

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   49090,36 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Firma Handlowa

„ADAM-2” S.C.

Adam Szałaj

Ul. Jana Pawła II 9

37-560 Pruchnik

49090,36

brutto

49090,36

-------------- *100=  100

49090,36

100

                                          

      Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – produkcyjne

BUDPOL Spółka Akcyjna

SALON SPRZEDAŻY

Ul. Siemińskiego 14

35-203 Rzeszów

57414,79

brutto

49090,36

-------------- *100=  85,5012

57414,79

85,5012

Część IV-  Dostawa i montaż bram garażowych

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FHU „Jares”  Ul. Spółdzielcza 6  37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   18348,80 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

FHU „Jares”

Ul. Spółdzielcza 6

37-500 Jarosław

18348,80

brutto

18348,80

-------------- *100=  100

18348,80

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – produkcyjne

BUDPOL Spółka Akcyjna

SALON SPRZEDAŻY

Ul. Siemińskiego 14

35-203 Rzeszów

26866,84

brutto

18348,80

-------------- *100=68,2953

26866,84

68,2953

Część V-  Dostawa i montaż balustrady

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   4782,40 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład metalowy

Usługi-Produkcja- Handel

Henryk Wrotny

37-560 Pruchnik 297a

4782,40

brutto

4782,40

-------------- *100=100

4782,40

100

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.10.2008 12:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak