Numer ogłoszenia: 238191 - 2008; data zamieszczenia: 24.10.2008

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222057 - 2008 data 17.09.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax. 016 6288024.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: nad sek.I.
  • W ogłoszeniu jest: Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.
  • W ogłoszeniu powinno być: Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:24.10.2008 11:52
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:24.10.2008 11:52