Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 255077-2008 z dnia 2008-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części 1/ Dostawa i montaż okien i...
Termin składania ofert: 2008-10-17


Pruchnik: Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku.
Numer ogłoszenia: 290061 - 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255077 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części 1/ Dostawa i montaż okien i parapetów z PCV 2/ Dostawa i montaż drzwi z PCV 3/ Dostawa i montaż okien i drzwi z aluminium 4/ Dostawa i montaż bram garażowych aluminiowych 5/ Dostawa balustrady stalowej ozdobnej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.00.00-8, 44.22.11.00-6, 44.22.12.00-7, 44.22.11.00-6, 44.22.12.00-7, 44.22.12.40-9, 71.55.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 102468.16 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa i montaż okien i parapetów z PCV

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU Jares, ul Spółdzielcza 6, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 23480.00
 • Oferta z najniższą ceną: 23480.00 oferta z najwyższą ceną: 289699.73
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa i montaż drzwi z PCV

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne BUDPOL Spółka Akcyjna SALON SPRZEDAŻY, ul Siemińskiego 14, 35-203 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 19790.16
 • Oferta z najniższą ceną: 19790.16 oferta z najwyższą ceną: 20061.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa i montaż okien i drzwi aluminiowych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa ADAM-2 S.C. Adam Szałaj, Ul. Jana Pawła II 9, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 40238.00
 • Oferta z najniższą ceną: 40238.00 oferta z najwyższą ceną: 47061.30
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: - Dostawa i montaż bram garażowych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU Jares, Ul. Spółdzielcza 6, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 15040.00
 • Oferta z najniższą ceną: 15040.00 oferta z najwyższą ceną: 22022.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa i montaż balustrady

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Metalowy Usługi-Produkcja- Handel Henryk Wrotny, Pruchnik 297a, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3920.00
 • Oferta z najniższą ceną: 3920.00 oferta z najwyższą ceną: 3920.00
 • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.10.2008 14:15
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:29.10.2008 14:15