Nr    3410/ 29 /2008                                                       Pruchnik 2008-10-30

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

II  Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD USŁUGOWY-WIELOBRANŻOWY  Stanisław Babiś     Świebodna 120, 

37-560 Pruchnik

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   75640 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

ZAKŁAD USŁUGOWY-WIELOBRANŻOWY

Stanisław Babiś

Świebodna 120,

37-560 Pruchnik

75640

brutto

75640,00

-------------- *100=  100

75640,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

ZAKŁAD USŁUGOWY TRANS – KOP

Waldemar Kuźniar

Zadąbrowie 43a

37-716 ORŁY

106237,60

brutto

75640,00

-------------- *100=  71,1988

106237,60

71,1988

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                    

                                                                                    Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:30.10.2008 11:08
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:30.10.2008 11:08