Nr    3410/ 30/2008                                                      Pruchnik 2008-11-03

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce

( nr działki 1911)

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

ROBOTY OGÓLNO- BUDOWLANE „BRUKARSTWO”  Bogdan Babiś  

37-565 Roźwienica 174

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   15605,97 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

ROBOTY OGÓLNO- BUDOWLANE „BRUKARSTWO”

Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

15605,97

brutto

15605,97

-------------- *100=  100

15605,97

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL”

Beata Kałamarz

37-200 Przeworsk

Ul. Głęboka 11 b

19752,23

brutto

15605,97

-------------- *100=  79,0086

19752,23

79,0086

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

                                                                          Wójt Gminy Pruchnik

                    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:03.11.2008 13:00
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:03.11.2008 13:00