Pruchnik, 2008-10-31

Nr  3410/35/2008

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1   informuje,

że postępowanie o zamówienie publiczne:

Przedmiotem zamówienia

          Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek 6 w Pruchniku Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu. Dostawa paliw gazowych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Charakterystyka energetyczna obiektu: Gaz będzie zużywany do: ogrzewania obiektu (nawiew). Przewidywany pobór paliwa gazowego - do 10m³/h Godzinowy odbiór paliwa gazowego (m³/h)- (moc umowna)- 3 Roczny odbiór paliwa gazowego (m³/rok) - 1800 Rozliczenie na podstawie odczytu gazomierza .

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                        

                                     Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

                                                           Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek 6 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:03.11.2008 13:33
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:03.11.2008 13:33