Nr    3410/ 32/2008                                                   Pruchnik 2008-11-05

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe na:

Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś   37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 7/12

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  66058,77 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Budowa Dróg    i Mostów – Józef Babiś           

 37-500 Jarosław,

os. Pułaskiego 7/12

66058,77

brutto

66058,77

-------------- *100=  100

66058,77

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

„BUDINSTEL” Beata Kalamarz

37-200 Przeworsk  ul. Głęboka 11b

79853,16

66058,77  * 100 =  82,7253

79853,16

82,7253

3

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

93079,33

66058,77  * 100 = 70,9704

93079,33

70,9704

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert

                                                                   Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:05.11.2008 12:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak