Nr    3410/ 34/2008                                             Pruchnik 2008-10-24 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa  materiałów budowlanych na remont dróg gminnych

Część I -  Dostawa betonu B 20

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Sanakiewicz  Sp. z o.o.    37-500 Jarosław, Szówsko   Ul. Ks. Czartoryskich 29 

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   32330,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław, Szówsko

Ul. Ks. Czartoryskich 29

32330,00

brutto

32330,00

-------------- *100=  100

32330,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe

„FADOM” S.A.

Ul. Ofiar Katynia 26

37 – 700 Przemyśl

34648,00

brutto

32330

-------- *100=  89,9455

34648

89,9455

Część II-  Dostawa cementu

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”    Ul.  Kościelna Nr 2  37-560 Pruchnik 

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   24000,45 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

Ul.  Kościelna Nr 2

37-560 Pruchnik

24000,45

brutto

24000,45

-------------- *100=  100

24000,45

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław, Szewsko

Ul. Ks. Czartoryskich 29

24400,00

brutto

24000,45

-------------- *100=  98,3625

24400,00

98,3625

3

Firma Handlowa BARTOSZEK Sp. J.

Tyniowice 107

37-565 Roźwienica

24400,00

brutto

24000,45

-------------- *100=  98,3625

24400,00

98,3625

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                    

Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:24.10.2008 23:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak