Nr    3410/ 36/2008                                                      Pruchnik 2008-12-17

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

 „Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do Remizy OSP nr 3  w Pruchniku

Część I       dostawa parkietu dębowego

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PARKIET

Zygmunt Król  ,   37-740 Bircza    Sufczyna  37

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   14570,09 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PARKIET

Zygmunt Król

37-740 Bircza 

 Sufczyna  37

14 570,09

brutto

14 570,09

-------------- *100=  100

14 570,09

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Sklepy KOMFORT S.A.

70-487 Szczecin

Ul Piotra Skargi 23

20 929,10

brutto

14 570,09

-------------- *100=  69,62

20 929,10

69,62

5

Sanakiewicz Sp.z o.o.

37-500 Jarosław

 Szówsko ul Ks. Czartoryskich 29

21760,53 brutto

14 570,09

-------------- *100=  66,96

21760,53

66,96

11

Wytwórnia  Parkietu

Sebastian Rzymski

67-120 Kożuchów

Ul Zygmuntowska 3

19782,30

brutto

14 570,09

-------------- *100=  73,65

19782,30

73,65

 Część II      dostawa płytek ceramicznych

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.  37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   9623,36 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

9

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

9623,36

brutto

9623,36

-------------- *100=  100

9623,36

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

FHUP WIT-MAR M.Lis i D.Lis Spółka jawna

37-500 Jarosław

 Ul Podzamcze 33

10072,32

brutto

9623,36

-------------- *100=  95,54

10072,32

95,54

3

 BAZAR  Przedsiębiorstwo Handlowe

Z. Adamczyk i spółka –Sp.j.

26-600 Radom

Ul Tartaczna  16/18

11722,25

brutto

9623,36

-------------- *100=  82,09

11722,25

82,09

4

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

12121,77

brutto

9623,36

-------------- *100=  79,39

12121,77

79,39

5

Sanakiewicz Sp.z o.o.

37-500 Jarosław

 Szówsko ul Ks. Czartoryskich 29

14810,80

brutto

9623,36

-------------- *100=  64,98

14810,80

64,98

6

Firma handlowa ADAM-@ S.C. Adam Szałas

37-560 Pruchnik ul Jana Pawła II 9

9955,20

brutto

9623,36

-------------- *100=  96,67

9955,20

96,67

 Część III     dostawa  stolarki drzwiowej wew

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

                 FHU     IMPULS    Grażyna i Maciej Wojtas  Sp.j     34-600 Limanowa     Ul Piłsudskiego 14

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   2533,51 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

2533,51

brutto

2533,51

-------------- *100=  100

2533,51

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

   Sanakiewicz Sp.z o.o.

37-500 Jarosław

 Szówsko ul Ks. Czartoryskich 29

3157,36

brutto

2533,51

-------------- *100=  80,24

3157,36

80,24

7

 FHU JARES

37-500 Jarosław

Ul Spółdzielcza 6

3233,00

brutto

2533,51

-------------- *100=  78,36

3233,00

78,36

8

Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

37-560 Pruchnik

Ul Kościelna

3641,70

brutto

2533,51

-------------- *100=  69,57

3641,70

69,57

9

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

2793,80

brutto

2533,51

-------------- *100=  90,68

2793,80

90,68

Część IV    dostawa pieca gazowego i akcesoriów

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FHUP WIT-MAR M.Lis i D.Lis Spółka jawna

37-500 Jarosław    Ul Podzamcze 33

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   18038,88 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

FHUP WIT-MAR M.Lis i D.Lis Spółka jawna

37-500 Jarosław

 Ul Podzamcze 33

18038,88

brutto

18038,88

-------------- *100=  100

18038,88

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

26446,98

brutto

18038,88

-------------- *100=  68,21

26446,98

68,21

5

Sanakiewicz Sp.z o.o.

37-500 Jarosław

 Szówsko ul Ks. Czartoryskich 29

22892,20

brutto

18038,88

-------------- *100=  78,80

22892,20

78,80

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                                                 Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.12.2008 14:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak