Nr    3410/ 37/2008                                                       Pruchnik 2008-12-19

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik

Część I     profile ścienne

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

INSTALATOR P. Płonka, J. Płonka Sp. J. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 83

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   3855,20 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

INSTALATOR P. Płonka, J. Płonka Sp. J. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 83

3855,20

brutto

3855,20

-------------- *100=  100

3855,20

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Firma Handlowa „ADAM-2” S.C. Adam Szałaj

37-560 Pruchnik

Ul. Jana Pawła II 9

4430,80

brutto

3855,20

-------------- *100=  87,01

4430,80

87,01

2

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

4303,18 brutto

3855,20

-------------- *100=  89,59

4303,18

89,59

3

MATERIAŁY BUDOWLANE

„BUDMAR” Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

Ul. Boczna Kasprowicza 1

4906,23

brutto

3855,20

-------------- *100=  78,58

4906,23

78,58

4

Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

37-560 Pruchnik

Ul Kościelna 2

4553,65

brutto

3855,20

-------------- *100=  84,66

4553,65

84,66

 Część II       materiały docieplające

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.  37-565 Roźwienica  Tyniowice 107

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   6785,88 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

6785,88

brutto

6785,88

-------------- *100=  100

6785,88

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Firma Handlowa „ADAM-2” S.C. Adam Szałaj

37-560 Pruchnik

Ul. Jana Pawła II 9

7902,55

brutto

    6785,88

-------------- *100=  85,87

  7902,55

85,87

3

MATERIAŁY BUDOWLANE

„BUDMAR” Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

Ul. Boczna Kasprowicza 1

9196,67

brutto

  6785,88

-------------- *100=  73,79

  9196,67

73,79

4

Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

37-560 Pruchnik

Ul Kościelna 2

7000,97

brutto

6785,88

-------------- *100=  96,93

7000,97

96,93

5

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

9609,70

brutto

6785,88

-------------- *100=  70,61

9609,70

70,61

6

INSTALATOR P. Płonka, J. Płonka Sp. J. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 83

7571,32

brutto

6785,88

-------------- *100=  89,63

7571,32

89,63

 Część III    płyty gipsowo kartonowe

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

INSTALATOR P. Płonka, J. Płonka Sp. J. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 83

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   4249,38 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

INSTALATOR

P. Płonka, J. Płonka Sp. J. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 83

4249,38

brutto

  4249,38

-------------- *100=  100

  4249,38

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

   Firma Handlowa „ADAM-2” S.C. Adam Szałaj

37-560 Pruchnik

Ul. Jana Pawła II 9

4946,00

brutto

  4249,38

-------------- *100=  85,92

 4946,00

85,92

2

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

4681,29

brutto

  4249,38

-------------- *100=  90,77

   4681,29

90,77

3

MATERIAŁY BUDOWLANE

„BUDMAR” Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

Ul. Boczna Kasprowicza 1

4612,17

brutto

 4249,38

-------------- *100=  92,13

  4612,17

92,13

4

Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

37-560 Pruchnik

Ul Kościelna

4876,34

brutto

4249,38

-------------- *100=  87,14

4876,34

87,14

5

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

5921,27

brutto

4249,38

-------------- *100=  71,76

5921,27

71,76

Część IV   płytki ceramiczne

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

INSTALATOR  P. Płonka, J. Płonka Sp. J. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 83

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   1348,10 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

INSTALATOR  P. Płonka, J. Płonka Sp. J. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 83

1348,10

brutto

   1348,10

-------------- *100=  100

   1348,10

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

   Firma Handlowa „ADAM-2” S.C. Adam Szałaj

37-560 Pruchnik

Ul. Jana Pawła II 9

1401,78

brutto

  1348,10

-------------- *100=  96,17

  1401,78

96,17

2

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

1415,20

brutto

1348,10

-------------- *100=  95,26

1415,20

95,26

5

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

1998,36

brutto

  1348,10

-------------- *100=  67,46

1998,36

67,46

Część V    stolarka drzwiowa  

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FHU OKNA DRZWI Jares, ul. Spółdzielcza 6, 37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   6844,20 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

FHU OKNA DRZWI          Jares,

    ul. Spółdzielcza 6,

37-500 Jarosław

6844,20

brutto

   6844,20

-------------- *100=  100

   6844,20

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Rożwienica  Tyniowice 107

10199,20

brutto

   6844,20

-------------- *100=  67,11

10199,20

67,11

5

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

9150,00

brutto

6844,20

-------------- *100=  74,80

9150,00

74,80

Część VI       okna dachowe

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

MATERIAŁY BUDOWLANE  „BUDMAR” Sp. z o.o.  37-100 Łańcut  Ul. Boczna Kasprowicza 1

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   8027,60 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

MATERIAŁY BUDOWLANE  „BUDMAR” Sp. z o.o.  37-100 Łańcut 

Ul. Boczna Kasprowicza 1

8027,60

brutto

8027,60

-------------- *100=  100

8027,60

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Firma Handlowa Bartoszek Sp.j.

37-565 Roźwienica  Tyniowice 107

8540,00

brutto

8027,60

-------------- *100=  94,00

8540,00

94,00

5

FHU     IMPULS

Grazyna i Maciej Wojtas  Sp.j

34-600 Limanowa

Ul Piłsudskiego 14

10126,00

brutto

8027,60

-------------- *100=  79,28

10126,00

79,28

7

FHU OKNA DRZWI          Jares,

    ul. Spółdzielcza 6,

37-500 Jarosław

11346,00

brutto

8027,60

-------------- *100=  70,75

11346,00

70,75

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.


 WÓJT GMINY  PRUCHNIK

Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:19.12.2008 11:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak