Uchylenie uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 151/XXIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 października 2008 r. w sprawie:
uchylenia uchwały własnej.

          Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 140/XXII/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.