Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 161/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

          Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami - jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości w miejscowościach:

Pruchnik:

   - działka Nr 1303/9 o powierzchni 0,08 ha

Kramarzówka

   - działka nr 590 o powierzchni 0,12 ha

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.