Wystąpienie Gminy Pruchnik ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA Nr 163/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie:
wystąpienia Gminy Pruchnik ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 84a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się wolę wystąpienia Gminy Pruchnik ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie Gminy Pruchnik ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.