Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Remont ulicy Słonecznej i Armii Krajowej w Pruchniku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...

UCHWAŁA Nr 165/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie:
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Remont ulicy Słonecznej i Armii Krajowej w Pruchniku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zaciągnięcia zobowiązań finansowych na ten cel.

          Na podstawie art. art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Przystąpić do realizacji w roku 2009 projektu pn. „Remont ulicy Słonecznej i Armii Krajowej w Pruchniku”.
  2. Zgłosić projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1, do dofinansowania ze środków  budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 1.199.630,51 zł. na 2009 r. na realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2009 r. z następujących źródeł:

  1. podatku od nieruchomości,
  2. subwencji ogólnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Remont ulicy Słonecznej i Armii Krajowej w Pruchniku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2008 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż