Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 171/XXV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

          Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami - jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 369/20 o powierzchni 0,0768 ha w Pruchniku na powiększenie działki sąsiedniej numer 300/2.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do pobrania od nabywcy zaliczki w kwocie odpowiadającej kosztom wyceny tej działki. Zaliczka ta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia a w przypadku rezygnacji z zakupu nie będzie podlegać zwrotowi.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.