Dokonanie zamiany gruntu w Kramarzówce.

UCHWAŁA Nr 172/XXV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie:
dokonania zamiany gruntu w Kramarzówce.

          Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 art. 18 ust. 2 p 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art.15 ust. 1 i art. 37 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603/z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

  1. Dokonać zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik oznaczonej jako działki Nr 2499 raz 2497/1 o łącznej powierzchni 0,45 ha w Kramarzówce za działkę Nr 1880/7 o powierzchni 0,33 ha położoną w Kramarzówce, stanowiącą własność Pana Słodyczka Marcin zam. Zakopane.
  2. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 15 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany gruntu w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2008 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.