Wyrażenie zgody na przystąpienia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawlosiowie.

UCHWAŁA Nr 173/XXV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawlosiowie.

          Na podstawie 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie.

§ 2.

Upoważnia się Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku do podpisania deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na przystąpienia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawlosiowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2008 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.