UCHWAŁA Nr 178/XXVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie:
wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału dla przewlekle chorych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, póz. 89 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału dla przewlekle chorych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału dla przewlekle chorych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2008 09:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak