Nr    3410/ 5/2009                                                               Pruchnik 2009-03-10

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD USŁUGOWY – WIELOBRANŻOWY   STANISŁAW BABIŚ

Świebodna 120, 37-560 Pruchnik

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   113582,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

14

ZAKŁAD USŁUGOWY – WIELOBRANŻOWY

STANISŁAW BABIŚ

Świebodna 120,

37-560 Pruchnik

113582,00

brutto

113582,00

-------------- *100=  100

113582,00

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE

Piotr i Aneta Szczepańscy SPÓŁKA JAWNA

37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 9

220319,80

113582,00

-------------- *100=  51,5600

220319,80

51,5600

2

ZAKŁAD USŁUGOWY TRANS-KOP

Waldemar Kuźniar

Zadąbrowie 43a, 37-716 ORŁY

131766,10

113582,00

-------------- *100=  86,2000

131766,10

86,2000

3

Spółka Cywilna „TRANSPEX”

Maria Kucab, Kazimierz Kucab

Szówsko, ul. Kard. Wyszyńskiego 37

37-500 Jarosław

350384,00

113582,00

-------------- *100=  32,4200

350384,00

32,4200

4

INSTALEX ZAKŁAD ROBÓT WOD.KAN., CO I GAZ

Inż. Henryk Lasek

Grzęska 431, 37-200 Przeworsk

318853,10

113582,00

-------------- *100=  35,6200

318853,10

35,6200

5

„EKO-BRUK” S.C.

Ul. Lipowa 1

37-500 Jarosław

163053,00

113582,00

-------------- *100=  69,6600

163053,00

69,6600

6

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PROFESBUD”

Krzysztof Wrona

Ul. M. Konopnickiej 23/11

37-200 Przeworsk

275671,20

113582,00

-------------- *100=  41,2000

275671,20

41,2000

7

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

„RYSBUD”

Ryszard Wrona

Studzian 285 B, 37-200 Przeworsk

319005,60

113582,00

-------------- *100=  35,6100

319005,60

35,6100

8

EKOBAU POLSKA

Ul. Przemysłowa 7

62-400 SŁUPCA

590393,38

113582,00

-------------- *100=  19,2400

590393,38

19,2400

9

Spółdzielnia Produkcji Rolnej

Zakład Rem.-Bud. I Wod. Melioracji

37-500 Jarosław

Ul. Kopystyńskiego  1

172630,00

113582,00

-------------- *100=  65,8000

172630,00

65,8000

10

P.T.H. „VICTOR”

Elżbieta Kozak

24-100 Puławy, ul. Składowa 8B

195871,00

113582,00

-------------- *100=  57,9900

195871,00

57,9900

11

F.H.U.P. Marr-bud.

Inż. Marek Czader

33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 29 d

523502,00

113582,00

-------------- *100=  21,7000

523502,00

21,7000

12

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE

OKTAN

STANISŁAW BEDNARZ

36-053 Kamień Nr 199

243024,00

113582,00

-------------- *100=  46,7400

243024,00

46,7400

13

Usługi Transportowe Roboty Ziemne

Stanisław Drak

37-700 Przemyśl

Ul. Hubala 10

185513,20

113582,00

-------------- *100=  61,2300

185513,20

61,2300

15

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek i Syn

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

240462,00

113582,00

-------------- *100=  47,2300

240462,00

47,2300

16

„MIARKA” Zbigniew Pich

37-530 Sieniawa

Ul. Jana Pawła II/87

182451,00

113582,00

-------------- *100=  62,2500

182451,00

62,2500

17

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś

37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 7/12

194138,60

113582,00

-------------- *100=  58,5100

194138,60

58,5100

18

USŁUGI TRANSPORTOWE

Piotr Jedynak

37-500 Jarosław, Wierzbna 241

233678,80

113582,00

-------------- *100=  48,6100

233678,80

48,6100

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:10.03.2009 10:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak