Pruchnik  2009-03-10

Nr  3410/8/2009

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1

                         informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: : dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysoko metanowego  E(GZ50) do

obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 Pruchniku

 Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu.

Przedmiotem zamówienia : dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysoko metanowego E(GZ50) do obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 Pruchniku Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu. Dostawa paliw gazowych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Charakterystyka energetyczna obiektu: Gaz będzie zużywany do: ogrzewania obiektu ) Kocioł gazowy o mocy 250kW. Przewidywany pobór paliwa gazowego - do 25m³/h Taryfa W- 5 Roczny odbiór paliwa gazowego (m³/rok) - 31 796 Rozliczenie na podstawie odczytu gazomierza G25 oraz przelicznika Mac/Bat/2/Com..

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

                                                           Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do Szk.Pods.nr 1 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:10.03.2009 10:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak