Nr    3410/ 9/2009                                                          Pruchnik 2009-04-14

Informacja   o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie C.O. w obiekcie Remizy OSP Nr 3 w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWO - PRODUKCYJNA  „WIT-MAR” M. Lis i D. Lis spółka jawna

37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 33

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   68 753,30 brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWO-PRODUKCYJNA „WIT-MAR” M. Lis i D. Lis spółka jawna

37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 33

68753,30

brutto

68753,30

-------------- *100=  100

68753,30

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZ.

„WIELOBRANŻOWA”

37-500 Jarosław

Ul. Św. Ducha 8

96730,38

brutto

68753,30

-------------- *100=  71,0772

96730,38

71,0772

3

Sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław, Szówsko

Ul. Ks. Czartoryskich 29

98892,59

brutto

68753,30

-------------- *100=  69,5232

98892,59

69,5232

4

INSTALCO Development

Krystyna Ślanda

37-200 Przeworsk

Ul. Słowackiego 22A

114289,10

brutto

68753,30

-------------- *100=  60,1573

114289,10

60,1573

5

USŁUGOWY ZAKŁAD

Wodno Kanal. C.O. i Gaz

Roman Szul

37-200 Przeworsk, Rozbórz 381

79436,55

brutto

68753,30

-------------- *100=  86,5512

79436,55

86,5512

6

ZAKŁAD Bud. Inst. Gaz

GRZĘSKA 389

37-200 Przeworsk

97335,24

brutto

   Oferta  odrzucona

Oferta nr 6 została odrzucona.

Uzasadnienie prawne. Art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne ;  Oferent  nie ujął w kosztorysie ofertowym właściwych ilości przedmiarowych podanych przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że  treść oferty nie odpowiada  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7

Przedsiębiorstwo

Handlowo – Usługowe

ROBIN

37-700 Przemyśl

Ul. Topolowa 92

107868,44

brutto

68753,30

-------------- *100=  63,7381

107868,44

63,7381

8

Zakład Budowlano – instalacyjny, Transport

Stanisław Drąg

39-204 Żyraków 44

88424,86

brutto

68753,30

-------------- *100=  77,7533

88424,86

77,7533

9

„ROKBUD”

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY

Marian Rokosz

37-200 Przeworsk

Ul. Gorliczyńska 85

94367,21

brutto

68753,30

-------------- *100=  72,8571

94367,21

72,8571

10

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH

Andrzej Bulik

Pawłosiów 276

37-500 Jarosław

69700,23

brutto

68753,30

-------------- *100=  98,6414

69700,23

98,6414

11

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Zdzisław Pociecha

Ul. Kopystyńskiego 9

37-500 Jarosław

83340,54

brutto

68753,30

-------------- *100=  82,4968

83340,54

82,4968

12

„EKO-TERM” Sp. C.

Paweł Węska, Jarosław Żak

Ul. Paderewskiego 29 A

25-017 Kielce

96720,22

brutto

68753,30

-------------- *100=  71,0847

96720,22

71,0847

13

„AGRO” S.C.

Kawa Czesław, Kot Wojciech

35-301 Rzeszów,

ul. Lwowska 55

86468,45

brutto

68753,30

-------------- *100=  79,5125

86468,45

79,5125

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie C.O. w obiekcie Remizy OSP Nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.04.2009 11:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak