Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

UCHWAŁA Nr 179/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wstrzymuje się w całości program inwestycyjny pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2009 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.