Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA Nr 186/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
realizacji  projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Postanawia się przystąpić do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2.

Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Pruchnik do zatwierdzania do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2009 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.