Nr    3410/ 13/2009                                                      Pruchnik 2009-04-24

Informacja   o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa kostki brukowej i remont mogiły poległych

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

OBRÓBKA KAMIENIA BUDOWLANEGO  Wacław Makara  37-560 Pruchnik 140

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   20432,02 brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CZ. I Wykonanie i Montaż mogiły

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

OBRÓBKA KAMIENIA BUDOWLANEGO

Wacław Makara

37-560 Pruchnik 140

20432,02

brutto

20432,02

-------------- *100=  100

20432,02

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

ZAKŁAD BUDOWLANO-KAMIENIARSKI

PRODUKCYJNO-USŁUGOWY

Ryszard Łukawski

26-085 Miedziana Góra

Kostomłoty I 27 a

38257,11

brutto

20432,02

-------------- *100=  53,4071

38257,11

53,4071

CZ. II Dostawa   Kostki Brukowej

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  „KOLBRUK”

37-200 PRZEWORSK,  UL. Wiejska 32

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   34111,20 brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

„KOLBRUK”

37-200 PRZEWORSK

UL. Wiejska 32

34111,20

brutto

34111,20

----------- *100=  100

34111,20

100

                                              

Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FARM-BUD Janusz Biesiadecki

Ul. Budowlanych 3

37-550 Radymno

37700,44

brutto

34111,20

------------ *100=  90,4795

37700,44

90,4795

5

MATERIAŁY BUDOWLANE

„BUDMAR” Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

Ul. Boczna Kasprowicza 1

47077,12

brutto

34111,20

------------ *100=  72,4581

47077,12

72,4581

6

FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK Sp. J.

TYNIOWICE 107

37-565 ROŹWIENICA

38716,70

brutto

34111,20

------------ *100=  88,1046

38716,70

88,1046

CZ. III Dostawa cementu

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK Sp. J.  TYNIOWICE 107  37-565 ROŹWIENICA

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   8125,20 brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK Sp. J.

TYNIOWICE 107

37-565 ROŹWIENICA

8125,20

brutto

8125,20

----------- *100=  100

8125,20

100

                                               

Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FARM-BUD Janusz Biesiadecki

Ul. Budowlanych 3

37-550 Radymno

8393,60

brutto

8125,20

----------- *100=  96,8023

8393,60

96,8023

CZ. IV Dostawa  żwirów i piasków

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Usługi Transportowe i Handlowe   Marek Drapała  37-560 Pruchnik Ul. Jarosławska 30

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   11175,20 brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Usługi Transportowe i Handlowe

Marek Drapała

37-560 Pruchnik

Ul. Jarosławska 30

11175,20

brutto

11175,20

----------- *100=  100

11175,20

100

                                              

Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FARM-BUD Janusz Biesiadecki

Ul. Budowlanych 3

37-550 Radymno

12980,80

brutto

11175,20

----------- *100=  86,0902

12980,80

86,0902

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa kostki brukowej i remont mogiły poległych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:24.04.2009 14:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak