Nr    3410/ 11/2009                                                Pruchnik 2009-04-28

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

         Roboty wykończeniowe w obiekcie Remizy OSP nr3 w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte.

Cz. I - Docieplenie budynku  styropianem wraz z robotami towarzyszącymi

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

F.H.U. „BERAM BIS” Robert Bożek ul. Danielewicza 12, 37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   82189,06 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

12

F.H.U. „BERAM BIS” Robert Bożek ul. Danielewicza 12, 37-500 Jarosław

82189,06

brutto

82189,06

-------------- *100=  100

82189,06

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA

„DOMEKOP” Eugeniusz Piliszko

Ul. Krzyżanowskiego 26/12

35-329 RZESZÓW

111465,37

brutto

82189,06

-------------- *100=  73,7350

111465,37

73,7350

2

FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA

Henryk Gzyl

Ul. Spokojna 6

33-100 Tarnów

132258,10

brutto

82189,06

-------------- *100=  62,1429

132258,10

62,1429

3

ZAR-BUD

Krzysztof Zaręba

37-205 Zarzecze 20

118304,45

brutto

      Oferta  Wykluczona

Zamawiający  na mocy art. .87 ust.2 pkt 2 wezwał oferenta

ZAR-BUD, Krzysztof Zaręba , 37-205 Zarzecze 20

 do uzupełnienia dokumentów do dnia 27-04-2009 r.  do godz 10:00.

Oferent nie  dostarczył  dokumentu  do  27-04-2009 r.  do godz 10:00.

W związku z powyższym,   na mocy art. 24 ust.2 pkt. 3  Wykonawca zostaje wykluczony.

4

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA

„TORABUD” S.C.

Ul. Jarosławska 2

37-560 Pruchnik

87171,54

brutto

82189,06

-------------- *100=  94,2842

87171,54

94,2842

7

USŁUGI BUDOWLANE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ

Jacek Płoskoń

Ul. Pruchnicka 40

37-500 Jarosław

122037,71

brutto

82189,06

-------------- *100=  67,3472

122037,71

67,3472

8

PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWO-USŁUGOWE

„Przyjazny Duch” Adam Kasper

UBIESZYN 59

37-204 Tryńcza

104830,23

brutto

82189,06

-------------- *100=  78,4020

104830,23

78,4020

9

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „KONTUR”

Bogusław Majchrowicz 37-741 Krasiczyn 100

124072,32

brutto

82189,06

-------------- *100=  66,2428

124072,32

66,2428

10

LS –BUD Jolanta Stopyra

Ul. Podwisłocze 38A/57

35-309 Rzeszów

98984,09

brutto

82189,06

-------------- *100=  83,0325

98984,09

83,0325

11

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPERT BUD

Ul. Grodzka 16A/2

37-500 Jarosław

89706,28

brutto

82189,06

-------------- *100=  91,6201

89706,28

91,6201

13

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski

Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217, 37-710 Żurawica

122104,09

brutto

82189,06

-------------- *100=  67,3106

122104,09

67,3106

 Część II     Balustrady zewnętrzne stalowe 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

F.H.U. „BERAM BIS” Robert Bożek ul. Danielewicza 12, 37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   3779,89 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

12

F.H.U. „BERAM BIS” Robert Bożek ul. Danielewicza 12, 37-500 Jarosław

3779,89

brutto

3779,89

-------------- *100=  100

3779,89

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA

Henryk Gzyl

Ul. Spokojna 6

33-100 Tarnów

37547,03

brutto

3779,89

-------------- *100=  10,0670

37547,03

10,0670

3

ZAR-BUD

Krzysztof Zaręba

37-205 Zarzecze 20

5041,82

brutto

3779,89

-------------- *100=  74,9707

5041,82

74,9707

5

BSM Class Sp. z o.o.

Jacek Szubert

Ul. Notecka 39

02-427 Warszawa

21584,24

brutto

3779,89

-------------- *100=  17,5122

21584,24

17,5122

6

ZAKŁAD METALOWY USŁUGI-PRODUKCJA-HANDEL

Henryk Wrotny

37-560 Pruchnik 297a

8066,66

brutto

3779,89

-------------- *100=  46,8581

8066,66

46,8581

7

USŁUGI BUDOWLANE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ

Jacek Płoskoń

Ul. Pruchnicka 40

37-500 Jarosław

10589,27

brutto

3779,89

-------------- *100=  35,6954

10589,27

35,6954

8

PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWO-USŁUGOWE

„Przyjazny Duch” Adam Kasper

UBIESZYN 59

37-204 Tryńcza

10686,58

brutto

3779,89

-------------- *100=  35,3704

10686,58

35,3704

9

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „KONTUR”

Bogusław Majchrowicz 37-741 Krasiczyn 100

17614,53

brutto

3779,89

-------------- *100=  21,4589

17614,53

21,4589

11

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPERT BUD

Ul. Grodzka 16A/2

37-500 Jarosław

9190,15

brutto

3779,89

-------------- *100=  41,1297

9190,15

41,1297

13

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski

Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217, 37-710 Żurawica

6468,79

brutto

3779,89

-------------- *100=  58,4327

6468,79

58,4327

 Część III       Okładziny schodów  z płytek  ceramicznych

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPERT BUD  Ul. Grodzka 16A/2  37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   4767,47 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

11

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPERT BUD 

Ul. Grodzka 16A/2 

37-500 Jarosła

4767,47

brutto

4767,47

-------------- *100=  100

4767,47

100

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA

Henryk Gzyl

Ul. Spokojna 6

33-100 Tarnów

5973,36

brutto

4767,47

-------------- *100=  79,8121

5973,36

79,8121

3

ZAR-BUD

Krzysztof Zaręba

37-205 Zarzecze 20

6648,12

brutto

4767,47

-------------- *100=  71,7115

6648,12

71,7115

5

BSM Class Sp. z o.o.

Jacek Szubert

Ul. Notecka 39

02-427 Warszawa

8305,76

brutto

4767,47

-------------- *100=  57,3995

8305,76

57,3995

7

USŁUGI BUDOWLANE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ

Jacek Płoskoń

Ul. Pruchnicka 40

37-500 Jarosław

5622,86

brutto

4767,47

-------------- *100=  84,7872

5622,86

84,7872

8

PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWO-USŁUGOWE

„Przyjazny Duch” Adam Kasper

UBIESZYN 59

37-204 Tryńcza

5738,32

brutto

4767,47

-------------- *100=  83,0812

5738,32

83,0812

9

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „KONTUR”

Bogusław Majchrowicz 37-741 Krasiczyn 100

7202,06

brutto

4767,47

-------------- *100=  66,1959

7202,06

66,1959

12

F.H.U. „BERAM BIS” Robert Bożek ul. Danielewicza 12, 37-500 Jarosław

6237,99

brutto

4767,47

-------------- *100=  76,4263

6237,99

76,4263

13

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski

Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217, 37-710 Żurawica

6854,51

brutto

4767,47

-------------- *100=  69,5523

6854,51

69,5523

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

                W niniejszym postępowaniu  w Części I    wykluczono ofertę nr 3

 Wykonawcy  ZAR-BUD, Krzysztof Zaręba , 37-205 Zarzecze 20.

 Na mocy art. 24 ust. 4  Ofertę Wykonawcy  wykluczonego  uznaje się za odrzuconą

             W postępowaniu części II i części III żadnego z wykonawców nie wykluczono oraz nie odrzucono

                                                Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty wykończeniowe w obiekcie Remizy OSP nr3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:28.04.2009 08:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak