Przeprowadzenie w dniu 24 października 2008 roku wojewódzkiego treningu Systemu Alarmowania i Wykrywania.

ZARZĄDZENIE Nr 38/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 20 października 2008 r.
w sprawie:

przeprowadzenia w dniu 24 października 2008 roku wojewódzkiego treningu Systemu Alarmowania i Wykrywania.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 241 Wojewody Podkarpackiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

 

§ 1.

 

W dniu 24 października 2008 roku zostanie przeprowadzony trening dla elementów organizacyjnych systemu wykrywania alarmowania nt. „Realizacja zadań systemu wykrywania i alarmowania w czasie wystąpienia zagrożeń pokoju i wojny”.

§ 2.

Celem treningu jest doskonalenie elementów organizacyjnych systemu wojewódzkiego w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu zagrożeń nadzwyczajnych, odbiór oraz przekazywanie sygnałów ostrzegania i alarmowania, doskonalenie w zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji, sprawdzenie skuteczności alarmowania ludności za pomocą syren alarmowych i za pośrednictwem środków masowego przekazu. Zgrywanie poszczególnych ogniw systemu w zakresie wymiany informacji. Przygotowanie propozycji decyzji oraz meldunków z prowadzonych działań.

§ 3.

Metoda: trening praktyczny.

§ 4.

W ramach treningu w dniu 24 października zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych

§ 5.

Uczestnicy treningu: Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego - Sekretarz Gminy Robert Grządziel, Referent ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Karol Czuba, inspektor Józef Szkoła, inspektor Józef Ozimek oraz 50% formacji OC z terenu Gminy Pruchnik.

§ 6.

Nadzór nad właściwym i sprawnym przebiegiem treningu powierzam pracownikowi ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Meldunek z przebiegu treningu należy przekazać w wyznaczonym terminie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do dnia 5 listopada 2008 roku.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeprowadzenie w dniu 24 października 2008 roku wojewódzkiego treningu Systemu Alarmowania i Wykrywania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.